خانه / مقالات / پنج توصيه‌ ثروتمندترين مرد جهان براي موفقيت در كسب و كار

پنج توصيه‌ ثروتمندترين مرد جهان براي موفقيت در كسب و كار

موفقيت

بیل گیتس ثروتمندترین مرد جهان است که ۱۱ سال متوالی برنده این عنوان بوده و ی او در حدود ۵۱ میلیارد دلار تخمین زده می شود. گیتس در سن ۴۳ سالگی ثروتمندترین مرد جهان بود. او از سن ۲۰ سالگی تهم اکنون رئیس کمپانی مایکروسافت بوده است که اهمیت آن چیزی در حدود ۵۰ بیلیون دلار است. گیتس با دگرگونى مایكروسافت و تبدیل آن به یك بازیگر با اهمیت زیاد در صنعت كامپیوتر استفاده از اهمیت برتر نو براى ایجاد بسترى جهت افزایش خیلى زیاد در پروگرام ‌هاى كاربردى فكر را به منصه ظهور گذاشت. گیتس از همان ابتدا خیلى زود دریافت كه اگر بخواهد فكرش را به نتیجه برساند، ضروری ضرورى است كه یك استاندارد صنعتى ایجاد شود. او همين طور مى‌دانست كه چنانچه هركسى زودتر قبل از همه‌ به آنجا برسد فرصت شانس مهم‌ترى براى داشتن قدرت در صنعت كامپیوتر خواهد داشت.
ثروت گیتس به اندازه ای است که خارج از درک ما است این هم مایه رشک ما است هم کنجکاوی ما را بر می انگیزاند. اما آنچه با اهمیت می نماید شیوه کسب و کار گیتس است که در آن گیتس به مدیران هشدار مى دهد؛ «به تمام کسب و کارها هشدار می دهم که حتی اگر تهم اکنون در صنعت بی رقیب هستید، شاید به زودی مورد هجوم بازیگـران داد ستد اینترنتی قرار بگیرید!»
در واقع گیتس پدیده قرن بیستم به مفهوم بزرگترین غول رایانه ی است که طلوع برق آسای وی همراه با شهرت و اقبالش، موید ظهور نظم تجارت جهان ی است. گیتس در شیوه كسب كار خود به مدیران پیشنهاد مى كند كه با «الگوى زندگى اینترنتی» آشنا شوند؛ « دستهاى خود را بكار اندازید! بایستى با پست الكترونیك و دیگر وسائل دیجیتالى كار کنـید و باروش كار آنها خوب آشنا شوید. بایستی به چشم ببینید كه «سایت» اینترنتى رقیبان چطور است. بایستى خود از كاربران اینترنت گردید؛ چندین كتاب در این زمینه بخوانید و مسافرت با شبكه جهان ى را شروع نمایید !»
توصیه اول: جریان اطلاعات‏ را خون زندگى بخش بدانید
گیتس عقیده دارد كه مناسب ترین راه شاخص نمودن شركت در بین رقیبان‏ بهتریـن راه پیش افتادن از افراد دیگر ، بهره بردارى كارآمد از «اطلاعات» است و چگونگى و روش گردآوری، مدیریت كاربرد اطلاعات است كه سرنوشت برد یا باخت ما را رقم مى زند. به نظر گیتس برندگان آنهایى خواهند بود كه با برپا كردن یك «دستگاه عصبى دیجیتالى همه ی»، جریان اطلاعات را در بین همكاران و مشتركهاى وابسته به خود، ساده و روان نمایند و در سایه آن، به بهینه سازى و یادگیرى پیوسته بپردازند.
گیتس براى روان ساختن جریان پیوسته اطلاعات در سازمان ها، دوازده گام بنیادین را برمى شمارد:
در انجام ارتباطات سازمانى از راه «پست الكترونیكی» پافشارى کنـید ، زیرا مى توانید در مساوی خبرهاى تازه با شتاب بازتاب هاى عصبى واكنش نشان دهید.
داده ها اطلاعات فروش را همـواره به صورت «در خط» (مستقیم) – از روى نمایشگر رایانه ـ بررسى نمایید تا به آسانى به سهم و روند بازار آگاه شوید. به روند كلى و همچنین خدمات موردى مشتریان توجه نمایید.
در تجزیه نقد وضعیت كسب كار، از رایانه شخصى (‍PCS) بهره بگیرید و كاركنان فرهیخته را در بخشهاى نیازمند به سطح فكرى بالا در زمینه تولید، خدمات، سودآورى بگمارید.
به یارى وسائل دیجیتالی، «تیم هاى نمادین (مجازى) فراسازمانی» بیافرینید تا اعضا بتوانند آگاهیهاى همدیگر را در همه جهان به بیفزایند.
تمام فرآیندهاى «كاغذی» را به «دیجیتالی» تبدیل نمایید و تنگناهاى ادارى را برطرف نمایید. بدین گونه‏ كاركنان فرهیخته براى انجام وظیفه هاى مهمتر آزاد مى شوند.
با بكارگیرى وسائل دیجیتالى از کار هاى «تك- وظیفه‌ای» بكاهید یا آنها را به کار هاى «ارزش‌افزا» تبدیل نمایید ، تا مهارتهاى كاركنان فرهیخته را خوب بكار گیرید.
یك جریان «بازخورد» دیجیتالى بوجود آورید تا به افزایش كارآیى کار هاى كمی، و كیفیت كالاها خدمات، بیفزاید. بایستى تمام كاركنان به آسانى بتوانند كه رعایت معیارها و استانداردهاى اصلى را پیگیرى كنند.
نظام دیجیتالى را براى انتقال دیدگاه ها شكایتهاى مشتریان به كاركنانى كه مسئولیت و توان بهسازى فرآورده ها را دارند‏، بكار گیرید.
به یارى ارتباطات دیجیتالی، طبیعت و چگونگی، مرزها، و پیرامون كسب و كار را دوباره بررسى كرده بهتر بشناسید. با دریافت اخطارهاى ناشى از دگرگونى وضعیت مشتریان، سازمان را بزرگتر مهمتر/ یا كوچكتر خودمانى‌تر (صمیمى‌تر و نزدیكتر به هر مشترى) کنـید .
اطلاعات بازرگانى را با شتاب انتقال دهید. با بكارگیرىروش جابجایى دیجیتالی، چرخه داد و ستد اسناد را با تامین كنندگان و شریكان، كوتاه نمایید در تمام موارد به زمان باشید.
فرآورده ها (كالا/ خدمات) را با یاری روشهاى دیجیتالى به مشتریان برسانید دست واسطه ها را كوتاه نمایید . چنانچه كسب كار شما جنبه واسطه گرى دارد، با بكارگیرى وسائل دیجیتالی، ارزش ارزش داد وستد را در نزد مشترى بالا ببرید.
با کمک وسائل دیجیتالی، مشتریان را در حل مشكلات روش ى کنـید . دیدارهاى حضورى را به پاسخگویى به نیازمندیهاى پیچیده پرارزش تر مشتریان اختصاص دهید.
پیشنهاد دوم: بازرگانى اینترنت را بشناسید به كار گیرید
گیتس مى گوید كه شركتها و سازمان هاى تجارى در دهه آینده وسائل هاى دیجیتالى را به خدمت خواهند گرفت چرا كه تصمیم گیرى هاى پرشتاب، واكنشهاى كارآمد و ارتباط هاى بى واسطه با مشتریان، از ویژگیهاى شركتها سازمانهاى سده بیست یكم است كه در آنها بسیار زیاد ى از داد ستدها به صورت «خودخدمتی» (سلف سرویس) دیجیتالى درخواهند آمد، واسطه ها یا به کار هاى اهمیت آفرین رو خواهند آورد و یا میدان را خالى خواهند كرد‏، واحد «خدمات مشتریان» پیشموسیقی کار هاى اهمیت افزا در هر كسب و كارى خواهد شد. پس تیم مدیریت یك شركت و یا سازمان تجارى باید خود را با اینترنت آشنا كرده زمانى را صرف آماده ساختن نظر ى از دهه آینده دگرگونى هاى رخ داده در كسب و كار كند و راههاى پیاده كردن چنین دیدگاه ى را با گروه «فن آورى اطلاعات» شركت در بین بگذارد.
گیتس عقیده دارد كه اینترنت با رابطه دادن مستقیم خریداران و فروشندگان راه رسیدن به «سرمایه‌دارى بى دردسر» را هموار خواهد ساخت با كاستن از هزینه هاى داد ستد، واسطه را از بین خواهد برد. فقط دسته كوچكى از دارندگان كسب و كارها با برگزیدن قیمت هاى زیاد پایین به پیروزى خواهند رسید زیاد ى دیگر باید راهبرد خدمت بهتر به مشتریان را پیشه كنند. پس با توجه به نظر گیتس در این مورد، چنانچه بخواهیم در دهه آینده براى موفق یت سازمان به كارهاى خدماتى سرگرم شویم، باید كاركنان فرهیخته را با وسائل دیجیتالى اطلاعات مجهز كنیم تا بدان وسیله بتوانند با مشتریان رابطه تنگاتنگى برقرار نمایند.
بیل گیتس مى گوید كه براى بهره گیرى از توانمندى هاى بى مانند اینترنت در آفرینش پیوند دو سویه با مشتریان می بایست یك «سایت» در شبكه جهان ى برپا سازیم كه این امر خود نیازمند به پشتیبانى بى‌دریغ مدیریت ارشد معرفت ایشان از فن‌آورى اینترنتى مى باشد. به نظر گیتس یك شبكه خوب جهان ى مى‌تواند فروشندگان را به مشاوران مشترى تبدیل كند. از سوى دیگر بخش بزرگى از ارتباطهاى دوسویه اینترنتى با مشتریان مربوط به عرضه خدمات و پشتیبانى از کار ایشان است. چنانچه كیفیت خدمات پایین باشد، سبب بدنامى وسیع و شكست مى شود؛ زیرا گستره اینترنت زیاد است. پس بایستی نظام دیجیتالى شركت و سازمان تجارى ما، توان عرضه خدمات مخصوص شخصى به مشتریان را داشته باشد‏، این فرصت را فراهم كند كه اطلاعات را جانشین ى‌هاى عینى نماید و همچنین زیربناى نظام دیجیتالى ما ، كاربرد وسائل صوتی، تصویر ى حركتى (ویدیویى) را در آینده ممكن سازد.
گیتس توصیه مى كند كه ما با «الگوى زندگى تار عنكبوتی» سازگار شویم كه در آن شبكه جهان ى از راه اینترنت با پیوند مى خورد. در «الگوى زندگى تار عنكبوتی» گیتس حركت در شبكه اینترنت شبیه حركت عنكبوت در گشت خود است كه مى‌تواند در تمام جهات با شتاب حركت كند. پس توصیه گیتس به ما این است كه بازرگانى اینترنتى را بشناسیم الگوى زندگى تار عنكبوتى را به كار گیریم تا در شبكه اینترنت در تمام جهات با شتاب حركت كنیم.
پس ما می بایست رابطه دو سویه با مشتریان را به یاری اینترنت از همین امروز شروع كنیم و وسائل ها نظامهاى دیجیتالى مشتریان را كه به روى آوردن از نظام سنتى به الگوى اینترنتى نیاز دارند‏، برآورد كنیم.
به نظر گیتس فن آورى «الگوى تار عنكبوتی» ایجاب مى‌كند كه نظام دیجیتالى ما بایستی این امكان را داشته باشد كه ما با افراد حرفه‌اى «برون سازمانی» مانند وكیلان دادگسترى حسابداران رابطه مستقیم پیوسته داشته باشیم و همين طور در این نظام دیجیتالى بیشتر به كارهاى اصلى شایستگى‌هاى ویژه سازمان بپردازیم بقیه كارها را به پیمانكار بدهیم.
گیتس مى گوید كه در هر كسب كارى «نخستین» باشید پیش از افراد دیگر به بازار وارد شوید تا موقعیت رقابتى شركت را اصلاح بخشید. ولی نكته اى كه گیتس در این بین بیان مى‌كند‏، این است كه «شتاب» و «نخستین» بودن در كسب و كار بیشتر فرهنگى است تا فنی؛ یعنى باید دست‌اندركاران را قانع كنیم كه ادامه كار پیروزمندانه سازمان، در گرو حركت پرشتاب همگانى است. گیتس در همین خصوص توصیه مى‌كند كه براى رسیدن به برگشت سريع سرمایه، كیفیت برتر بهاى ارزان فرآورده‌ها از جریان روان داده‌هاى دیجیتالى استفاده كنیم و در بین سازندگان، تامین كنندگان، بخش فروش و دیگر کار ها … رابطه الكترونیكى برقرار سازیم تا پروگرام ‌ریزى را هر چه سنجیده‌تر نماید به تغییرات پیش‌آمده در تولید، در همان نوبت هشت ساعته كاری، واكنش نشان دهد.
توصیه سوم: دانش آبرخي را به خدمت اندیشه های راهبردی درآورید
توصیه سوم بیل گیتس، ثروتمندترین مرد جهان و غول رایانه ی قرن بیست یکم، برای موفق یت در کسب کار این است که دانش آبعضی را به خدمت اندیشه های راهبردی درآوریم برای این منظور گیتس، رعایت نکات زیر را ضرورى مى داند:

خبرهای ناگوار را با شتاب پخش بکنید
گیتس عقیده دارد که یکی از خصوصیات هر مدیر خوب اینست که بتواند به جای انکار خبرهای بد، با آنها کنار بیاید و چگونگی خبرها را به بهتر ی شناسایی نماید . پس مدیران علت ، می بایست خبرهای بد را جستجو و پذیرش کنند سازمان را به پاسخگویی مناسب بدان تشویق کنند به این با اهمیت زیاد اطمینان داشته باشند که خبرهای بد هم شبیه خبرهای خوش در مدیریت خریدار دارد. همچنین به نظر گیتس توانایی مجموعه در میدان رقابت به توان پاسخگویی آن شرکـت در مساوی رخدادهای برنامـه ریزی نشده (بهتر یا بد) بستگی دارد، گیتس توصیه می نماید می بایست غلط های ارزشمند –تجربه های شکست خورده در راهی درست- را ارج بنهیم و به آنها انعام دهیم.
گیتس در برخورد با خبرهای ناگوار توصیه می نماید که نظامهای دیجیتالی را در همه سازمان به وجود آوریم تا به ما در معرفت ابعاد گوناگون رخدادهای بد در همه سازمان و آگاه ساختن پرشتاب مدیریت از آنها یاری کند. این نظام دیجیتالی می بایست ما را در گردآوری داده های مورد نیاز تشکیل تیمهای مساله گشا، یاری رساند. همچنین گیتس پیشنهاد می نماید که از افرادی در واحدهای مختلف نقاط جغرافیایی دور از هم، تیمهای نمادین (مجازی) تشکیل دهیم تا در وضعیت بحران سازمان به کمک مدیریت بشتابند.

خبرهای بد را به خوب تبدیل بکنید
گیتس عقیده دارد که جهت خوب یت در کسب کار می بایست به پیشواز خبرهای بد برویم تاجاهایی را که نیاز به بهسازی دارند بشناسیم و خبرهای بد را به پیامدهای خوب تبدیل کنیم. گیتس جهت خوب یت در این امر توصیه می نماید که «ناخشنودترین مشتریان» را به عنوان بزرگترین منبع یادگیری مدیریت دریابیم در کسب و کار ساختار و سیاست هایی پیاده کنیم که شکایتها را با شتاب و بی‌واسطه با راه حلها پیوند دهند. جهت این منظور می توانیم نظام دیجیتالی را ایجاد کنیم تا بتوانیم اطلاعات بازخوردی از مشتریان را با وسائل الکترونیکی دریافت و تجزیه تحلیل کنیم تا دریابیم که آنها از ما چه می خواهند؟، این نظام دیجیتالی می بایست شکایتهای دریافتی از مشتریان را با شتاب به افراد مسئول برساند تا اشکالات را برطرف سازند. همچنین این نظام دیجیتالی می بایست توان پاسخگویی به پرسش کنندگان را به وقت در مناسب داشته باشد. پیشنهاد دیگر گیتس در این خصوص این است که سوال های عادی تکرار ی را در «سایت» شبکه‌ای جواب دهیم تلفن را برای ارتباط های ضروری دشوار نگه داریم.

از آمارهای بدانید
جهت آنکه به ارزش آمار در مدیریت واقف شویم به این سخن «ویلیام گرلی» در کتاب «بالای سر جمعیت» اشاره می کنیم که می گوید: « جهت رسیدن به نور رستگاری، می بایست اطلاعات دقیقی از سفارش خریدهای تمام مشتریان (تازه و قدیمی) و هر گونه اموال شرکت (ثابت و عینی و موجودیهای گوناگون) داشته باشید. چگونه می توانید چنین بکنید ؟ فن آوری اطلاعات بکارگیری دلیرانه آن، چنین امکانی را جهت شما فراهم می آورد.»
گیتس نیز عقیده دارد که آگاهى از اعداد و تحلیل و فهم آنها بنیان معرفت هر كسب كار است مى‌گوید: آبعضی به عدد و رقم های سازمان، چیزی بیش از تراز کردن ماهیانه دفترهای حسابداری است. این داده ها در بازاریابی و امور مالی نیز به درد می خورند. عددها بر کاغد حالت ایستاد مرده دارند اما داده های دیجیتالی آغازگر اندیشیدن حرکت می باشند . آمار و عددهای درست و تازه، ما را به پاسخگویی به زمان به مشتریان و شریکان وا می دارند. پس گیتس توصیه می نماید که نظام دیجیتالی که ما در سازمان به وجود آورده ایم می بایست بتواند داده های مربوط به کسب و کار را بی‌درنگ از نقطه داد ستد با مشتریان شریکان دریافت نماید . داده های متعلق به شریکان را با داده های ما یک کاسه نماید و تمام نیازها را برآورده سازد.

آدم ها را به کارهای فکری بکشانید
گیتس می گوید که می بایست نرم افزار های تحلیلگری را ارایه دهیم که به ما این فرصت را بدهد تا قوت آدم ی ارزشمند را از گردآوری اطلاعات رهانیده به کار های اهمیت آفرین بگمارد، تا این نیروها بازده شگرفی داشته باشند. تجزیه و نقد های نرم افزار ی خود را می بایست ابتدا در جاهایی بکار بگیریم که نتیجه های معین ببار آورند و حرکت را از بازاریابی و تبلیغات توده وار و همگانی به سوی تبلیغات هدفدار و بر روی گروهی معین شروع کرده ادامه دهیم. جهت رسیدن به این اهداف گیتس پیشنهاد می نماید که نظام دیجیتالی ما می بایست توان تجزیه و تحلیل پیچیده الگوهای خرید مشتریان را داشته باشد، به گونه ای که بتواند در به نتیجه رساندن خدمات برای فردی به مشتریان، یاور سازمان باشد. این نظام دیجیتالی می بایست بتواند به کمک داده های جمعیتی، مانند درآمدها، گروه سنی، توزیع جغرافیایی، و یا آمارهای دیگر، گروههای مشتریان سودآور و گروههای کم بازده را شناسایی نماید . همچنین این نظام دیجیتالی می بایست بتواند این امکان را برای کارکنان فراهم نماید تا آنها از کار عادی و دوباره تکرار ی، به کار های اسثنایی بپردازند. این کارکنان باید به راحتی به عددها داده های دیجیتالی دسترسی داشته باشند از سرفصلها چکیده ها به ریز داده بروند داده‌ها را از جهتهای مختلف دیده ارزیابی کنند.

بهره هوشی سازمان را بالا ببرید
این بحث را با سخنی از «جک ولش» رئیس هیات مدیره جنرال الکتریک شروع می کنیم که می‌گوید: «توان یادگیری به عمل درآوردن پرشتاب آموخته ها، بزرگترین امتیاز رقابتی را در اختیار سازمان می‌گذارد.»
گیتس جهت آنکه بهره هوشی سازمان خود را بالا ببریم، توصیه می نماید که از «مدیریت دانایی» مصرف کنیم؛ یعنی اطلاعات را گردآوری سازماندهی کرده پس به فرد انی که بدان نیاز دارند برسانیم برای بهسازی پیوسته اطلاعات از راه تجزیه و نقد داده ها با افراد دیگر همکاری داشته باشیم، به واکنش مشتریان شتاب ببخشیم و روش را بی دردسر کنیم به گونه ای که به افراد این امکان را بدهیم تا در خانه و یا محل کارشان، در پشت میز خود و هر گاه که پروگرام هایشان مجوز دهد، به آموختن بپردازند. می بایست بر روی بزرگترین دارای ی یعنی «افراد باهوش» سرمایه گذاری کنیم و افراد هوشمند را به استخدامی سازمان درآوریم.
گیتس نقش مدیر علت را در بالا بردن بهره هوشى سازمان بسیار زیاد تاثیر گذار می داند عقیده دارد که نقش مدیر علت در بالا بردن بهره هوشی کمپانی حکم می نماید تا محیط کار را به گونه ای بیافریند، که همکاری و مشارکت در اندوخته های علمی را برای کارکنان فراهم سازد؛ نقاطی را که در آنها هم‌اندیشی همکاری مفید است، نشان دهد؛ وسائل دیجیتالی به منظور آسان ساختن پخش مهارتها و مشارکت در دانسته ها را فراهم نماید؛ به کارکنان در مساوی همکاریها از خود گذشتگی هایی که برای آموزش دیگران از خود نشان می دهند، انعام مناسب بدهد.
به یاد داشته باشید كه بردهای بزرگ با خطرهای بزرگ همراهند
به نظر گیتس در آغوش کشیدن پیروزی های بزرگ، گاهي وقتها به خطر کردنهای بزرگ نیاز دارد و باید در صنعت، اطلاعات را جانشین موجودی انبارها کنیم و در کار های دانش بر، اطلاعات را در مساوی خطرها قرار دهیم. گیتس در این خصوص می گوید: «دور بودن از اطلاعات در میدان کارهای دانش‌بر، شبیه جدا کردن مغز از پیک دانشمند فرهیخته است». پس گیتس پیشنهاد می نماید که نظام دیجیتالی را در سازمان به وجود آوریم و این نظام را دربست در اختیار خود قرار دهیم تا بتواند مدیریت دانایی، عملیات سازمان و نظامهای بازرگانی را آنچنان به هم پیوند زند که با همدیگر نظام یکپارچه دیجیتالی بیافریند، این نظام دیجیتالی باید بتواند توان تست فرآورده ها بر مبنای استانداردها پذیرش جهان ی را داشته باشد ضمن بازنگری های ضروری ، مهار کار را از دست ندهد.
توصیه چهارم: به عملیات سازمان بینش بیفزایید
یكى دیگر از توصیه هاى بیل گیتس براى خوب یت در كسب كار این است كه به عملیات سازمان بینش بیفزایم. گیتس در این خصوص نیز رعایت موارد زیر را پیشنهاد مى‌كند:
فرآیندهایی را برگزینید که به کارکنان اختیار می دهند
گیتس عقیده دارد که می بایست به قوت ابتکار فرد میدان داده شود کارکنانی که نسبت به نظامهای تولید آموزش کار آنها آگاهي بیشترس دارند، بهتر هوشمندانه تر بکار گرفته شوند. گیتس در این خصوص مى گوید:« من سخت اعتقاد داریم كه اگر شركتها به كاركنان آگاهى اختیار ضروری و وسائل بكارگیرى آنها را بدهند، دستاوردهاى شگفت انگیز و آفرینشهاى چشـم گیرى از آن جوانه خواهد زد.» پس باید کارکنان فرهیخته ای به کار گرفته شوند تا شغلهای وظیفه محور از بین برود و یا در فرآیندهای وسیع ای ادغام شود. برای این منظور گیتس توصیه می نماید که کارکنان خط تولید به داده های به دسترسی داشته باشند تا به کمک آنها بتوانند کیفیت فرآورده ها را خوب کنند و نظام تولید و تهیه و تولید فرآورده ها را با دیگر نظامها یکپارچه سازند.

به کمک فن آوری اطلاعات به مهندسی دوباره بپردازید
«پاول اونیل» رئیس هیات مدیره مدیر علت «الکوا» (CEO Alcoa) می گوید: «من به فن‌آوری اطلاعات به چشم نظام مستقل می نگرم. از دید من، این نظام رهگشای پرارزش است. ممکن است مهمترین اثرش اینست که ما را به چنین پرسش ی وا می دارد: چرا، چرا، چرا؟»
گیتس عقیده دارد که فن آوری اطلاعات عصای دست فرآیندهای کارآمد است که این فرآیندها در و منابع دیگر تا ده مساوی از پیش، صرفه جویی می کنند. گیتس می گوید که باید تمام فرآیندها را باز ارزشیابی کنیم و فرآیندهایی بیافرینیم که ساده تاثیر گذار باشند و تمام مانع ها را دور بریزیم. جهت حل زیاد از موارد باید فرآیندها را در جهت عرضه اطلاعات روان و بهینه، از نو طراحی کنیم. شمار افراد درگیر در فرآیند و نیز شمار دست به دست شدن کار را كم شدن دهیم تا مسایل کم آسان شوند. می بایست فرمانبردار ان کسب و کارها، را جهت تصمیم گیری در کنار مدیران فن آوری اطلاعات، در زمینه نیازهای مجموعه به کار بگیریم.
به نظر گیتس پیچیدگی سبب مرگ پروگرام های مهندسی دوباره می شود، پس می بایست یک نظام دیجیتالی را ایجاد کنیم که به بیشتر شدن پرشتاب راه‌حلها در بستر کمک کند، امکان پیگیری وضعیتهای گوناگون را به کاربر ان بدهد، روند پیشرفت کارها آنجاهایی را که به تصمیم گیری مدیریتی نیاز هست، نشان دهد، فرآیند بزرگ را به چندین زیر مجموعه مستقل تبدیل کرده و نتیجه کار آنها را بهم رابطه دهد تا یک نظام کارآمد بوجود آید، از جریان روان اطلاعات دیجیتالی جهت آسان کردن همه فرآیند کار بهره بگیرد و با آفرینش وسائل ها و راه حلهای کوچکتر و همه دیجیتالی، از روی آوردن به چرخه های وسیع دراز مدت حل مسایل، خودداری نماید .

فن آوری اطلاعات را منبعی راهبردی به حساب آورید
بیل گیتس عقیده دارد که مدیرعلت می بایست به فن آوری اطلاعات به چشم منبعی راهبردی بنگرد که به ارتقا درآمد کمپانی کمک می نماید . می بایست مدیرعلت فن آوری اطلاعات را نیز همپای دیگر کار های کمپانی به خوب ی بشناسد مدیر ابیشتر شدن فن آوری اطلاعات (CIO) می بایست عنصری از گروه گسترش راهبردهای شرکـت باشد تا بتواند نظام اطلاعات را در خدمت اجرای راهبردها سامان دهد.
گیتس توصیه می نماید که نظام دیجیتالی ما هر ساله بخش اندکی از بودجه را صرف امور جاری و بخش بزرگتر را در راه گسترش نظام اطلاعات دستیابی به وسائل بهتر هزینه نماید . همين طور این نظام دیجیتالی بایستی چند وسائل درجه در اختیار داشته باشد و در مواقع لزوم پاره ای وسائل کار تازه به نظام کنونی افزوده شود.
توصیه پنجم: در انتظار غیر منتظره ها باشید
«جك ولش» مدیر علت شركت جنرال الكتریك مى گوید: «هر دگرگونی، با فرصتى به همراه مى آورد. پس سازمانها بایستی به جاى رخوت، از دگرگونى‌ها نیرو بگیرند.»
بیل گیتس نیز از دگرگونى ها استقبال كرده و عقیده دارد كه رهبر ان پیروزمند آنهایى هستند كه به پیشواز روشهاى نوین كسب و كار مى روند پس گیتس توصیه مى كند كه براى آینده دیجیتالى محور را آماده سازیم تا از فن آورى بالاترین بازده را بدست آوریم.
اما آنچه كه گیتس بیش از تمام بر روى آن تاكید دارد این است كه باید بپذیریم كه در عصر دیجیتالى زندگى مى كنیم تا از پیامدهاى مثبت توانمندیهاى آن بهره بگیرم؛ گیتس مى گوید كه من شخص خوش بین هستم به پیشرفت اعتقاد دارم. من از اینكه در چنین دوره اى از تاریخ زندگى مى كنم خشنودم؛ وسائل زمان صنعتى به کمک ماهیچه هاى ما آمدند، وسائل زمان دیجیتالى میدان کار و توان مغز و اندیشه ما را گسترش مى دهند. زیاد شادمان م كه فرزندانم در این زمان افزایش مى‌نمایند.»
بیل گیتس عقیده دارد براى آنكه بتوانیم با دگرگونى ها كنار آمده و این دگرگونى ها را به خدمت بگیریم بایستی وسائل هاى دیجیتالى را براى بازآفرینىراهنمای كار خود به خدمت بگیریم تا به یارى یك سیـستم عصبى دیجیتالى با شتاب اندیشه به كسب كار بپردازیم.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

با جاذبه های گردشگری بلغارستان آشنا شوید

بلغارستان (به بلغاری: България) کشوری در جنوب شرقی اروپاست. پایتخت این کشور شهر صوفیه است. …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *