خانه / مقالات / تصفیه فاضلاب چیست

تصفیه فاضلاب چیست

لوله بازکنی تهران

تصفیه فاضلاب شهری چیست

سیسـتم تصفیه فاضلاب در کارخانه کمپانی مهندسی فراب صنعت تولید شده و بعد از منتقل شدن سیسـتم در محل پروژه راه اندازی می گردد. روند مورد استفاده برای تصفیـهروش لجن فعـال با هـوادهی گستـرده است که از نوعروش های هوازی بیولوژیکی می­باشد. این پکیج قادر است بصورت هـر روز فاضلاب ناشی از شست و شو را تصفیه کرده کیفیت پساب را به سطح استانداردهای زیست محیطی برساند.

روش های تصفیه فاصلاب

معمولا روش های تصفیه فاضلاب را می ­توان به ۳ دسته اصلی فیزیکی، شیمیایی بیولوژیکی تقسیم بندی نمود. اتفاق نادریست چنانچه که یکی ازروش های گفته شده بتواند همه خواسته­ ها را از سیـستم تصفیه برآورده سازد. پس در اکثر موارد لازم است که ترکیبی از روشهای فوق مصرف شود.

۱-روشهای فیزیکی ­

در اینراهنمای از نیروهای فیزیکی جهت جداسازی مواد از جریان فاضلاب مصرف می­ شود. بدلیل آسانی این فرآیند، روشهای فیزیکی اولینراهنمای های مورد مصرف در تصفیه فاضلاب بوده­ اند.

هزینه به نسبت دیگر نحوه ها، کمتر است و همـواره سعی شده در گزینش فرآیند های تصفیه فاصلاب از حداکثر توان اینراهنمای استفاده شود.

آشغالگیری، دانه­ گیری، ته­ نشینی، شناورسازی، چربی­گیر و فیلتراسیون همگی نمونه ­هایی ازشیوه های فیزیکی درتصفیه فاضلاب می­باشند.

۲-روشهای شیمیایی

دراین روش، فرآیند جداسازی یا تبدیل مواد آلاینده، به یاری اضافه کردن موادشیمیایی ودر نتیجه واکنش ­های شیمیایی آن مواد صورت می­ گیرد. پیچیدگی در این فرآیندها به مراتب بیش از روشهای فیزیکی می­باشد.

پیچیدگی سبب دشواری نسبی در بهره­برداری از روشهای شیمیایی می­گردد. به همین دلیل تا میزان امکان سعی می ­شود که کمتر از روشهای شیمیایی در سیسـتم تصفیه استفاده شود. همين طور هزینه خرید و مراقبت مواد شیمیایی مورد نیاز در گاهي موارد بزرگترین مانع در فرد د فرآیندهای شیمیایی است.

ترسیب (انعقاد و لخته ­سازی) شیمیایی گندزدایی با کلر وترکیبات آن جزء مهمترین روشهای شیمیایی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب هستند .

۳- روشهای بیولوژیکی

به آن دسته ازآموزش هایی که درآنها از فرآیندهای بیولوژیکی جهت تصفیه فاضلاب استفاده می­شود، نحوه های بیولوژیکی می­ گویند. در این روشها میکروارگانیسم­ها (ببرای باکتریها) نقش اصلی را درفرآیند تصفیه برعهده دارند چراکه آنها با استفاده ازمکانیزم ­های درونی خود مواد آلی موجود در فاضلاب را جذب کرده از آن جهت تولید سلول کسب انرژی استفاده می­کنند.

از آنجاکه سهم عمده ­ای از آلاینده­های فاضلاب­ها را مواد آلی تشکیل می­دهند، استفاده از روشهای بیولوژیکی امروزه بطور وسیع ­ای برای تصفیه فاضلاب ها متداول شده است. روشهای بیولوژیکی قادرند با هزینه ­ای پایین، طیف وسیع ­ای از آلاینده­ ها را مورد تصفیه قرار دهند.

۳-۱روش لجن فعال متعارف

اینراهنمای یکی از پرکاربر د ترین روشهای بیولوژیکی در تصفیه انواع فاضلاب ­های بهداشتی و تصفیه پساب صنعتیاست. فرآیند بیولوژیکی در اینراهنمای از نوع هوازی بوده که بیشتر شدن میکروارگانیسم ­ها درآن بصورت معلق صورت می­گیرد.

این نحوه عموماً درموارد ی بکار می رود که اندازه فاضلاب ورودی به تصفیه خانه بالا بوده و از این جهت تأسیسات و تجهیزات جهت ­ای برای آبگیری هضم لجن در نظر گرفته می­شود.

روش لجن فعال با هوادهی وسیع

فرآیند تصفیه در اینروش همآهنگ فرآیند لجن فعال است با این فرق که به منظور كم شدن اندازه لجن تولیدی موارد ناشی از آن اصلاح اتی درشیوه تصفیه صورت گرفته است. این بازبینی ات حاوی بیشتر شدن ماند هیدرولیکی و عمر لجن می­باشد.

این تغییرات سبب شده است که میزان لجن دفعی بطور قابل ملاحظه­ای کاهش یابد. همين طور پایداری و پایداری سیـستم نسبت به نوسانات کیفی و کمی ورودی بیشتر شدن یافته است. انعطاف پذیری پایداری این سیستم سبب شده است که امروزه در کشور ما بطور وسیع ­ای از اینروش برای تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی صنعتی مصرف شود.

روش بستر لجن رو به بالا بی هوازی

اینآموزش جزء مهمترین روشهای بیولوژیکی و بی­هوازی تصفیه فاضلاب است. در اینروش رئاکتور مورد استفاده یک نوع رئاکتور با جریان رو به بالا است که در آن بستری از دانه­هایی که به شکل بیولوژیکی تشکیل یافته­اند، نقش پرکننده را دارند. وقت ی که فاضلاب به شکل یکنواخت از کف مخزن وارد می­شود، مایع از بین ناحیه هضم، که ناحیه جداسازی جامد و مایع است، عبور کردن می­کند.

جامداتی که در ناحیه ته ­نشینی جداشده­ اند به ناحیه بستر فعال بازگردانده می­شوند درحالیکه مایع به شکل پساب از سرریز خارج می­گردد. موادآلی بوسیله توده زیستی تثبیت می­شود وگازحاصل ازتثبیت مواد زاید درمحفظه گاز جمع ­آوری می­گردد.

در گزینش روش تصفیه فاضلاب دو علت نقش مهم را ایفاء می­کنند.

علت اول : کیفیت فاضلاب ورودی به سیـستم

علت دوم : کیفیت مورجهان ز برای پساب خروجی می­باشد

عدم تذکر به هریک از دو علت فوق به انتخاب روش تصفیه سبب می­گرددکه سیستم تصفیه نتواند خواسته­های مهم از آن را برآورده سازد.

گزینش روش تصفیه

ماهیت آلی فاضلاب تولیدی از سو بارآلودگی آن از طرف دیگر، سبب برتری روشهای بیولوژیکی بر دیگر روشها برای انجام عملیات مهم تصفیه می­گردد. اما از روشهای فیزیکی و شیمیایی در جریان تصفیه مصرف می­شود ولی استفاده از آنها در مراحل پیش تصفیه گندزدایی خواهد بود و بخش مهم تصفیه به کمک روشهای بیولوژیکی به انجام خواهد رسید.

فرآیندها

سهم خیلی بالایی از بار آلودگی فاضلابهای بهداشتی مربوط به اجزای آلی آن می­باشد. این اجزا به سبب ماهیت منبع تغذیه بسیار زیاد مناسبی جهت میکروارگانیسم­ها می­باشند. از این جهت در اکثرا موارد از روشهای بیولوژیکی جهت تصفیه این فاضلابها مصرف می­شود.
آشغالگیری ذرات درشت دانه ً درجریانات فاضلاب ها وجود دارد. جهت پیشگیری از ایجاد مساله در تأسیسات الکترومکانیکال و گرفتگی در لوله ضروری است که این ذرات درشت دانه جدا گردند. این عملیات بوسیله واحد آشغالگیر یه انجام می­رسد.
آشغالگیرها در انواع و ظرفیتهای مختلف قابل تهیه و تولید هستند که طراحی تولید و ساخت آنها با توجه به دبی فاضلاب، قطر ذرات عبور کردن ی، دستی یا مکانیکی بودن پاک شدن آن، pH فاضلاب شرایط بهره­برداری مکانی صورت می­گیرد.

EAAS- هوادهی وسیع با رجوع به بخش معرفی روشهای بیولوژیکی درنظر گرفتن ویژگی ها و معایب هرکدام از سیستم ­ها، سیستم لجن فعال با هوادهی وسیع به عنوان برترین مورد تصفیه برای بخش هوازی سیستم انتخاب شده است. چراکه اینروش به اضافه برخورداری از راندمان بالا در تصفیه، لجن خیلی کمتری تولیدکرده و همين طور لجن تولیدی آن تثبیت شده خواهد بود. تولید لجن کمتر از آنجا مورد ارزش قرار می­گیرد که مسئله دفع و پردازش لجن از مشکلات مهم تصفیه­ خانه­های فاضلاب است.
بعد از مصرف از نحوه لجن فعال با هوادهی وسیع ته نشین نمودن لجن تولیدی آن، این نیاز وجود دارد که پساب خروجی گندزدایی شود. پس گندزدایی به عنوان آخرین فرآیند، درسیسـتم تصفیه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

گند زدایی

اما اگر چه وجود میکروارگانیسم­ها و به خصوص باکتری­ها در تصفیه فاضلاب نقشی مهم را دارند ولی خروج بدون کنترل آنها از تصفیه­ خانه و ورود آنها به منابع آب پذیرنده می­تواند سبب ظهور آلودگی میکروبی بیماری ­های ناشی از آن شود. از این جهت فرآیند گندزدایی به عنوان آخرین فرآیند مورد مصرف قرار خواهد گرفت.

واحدها:

۱- آشغالگیری
به منظور جداسازی هرگونه مواد جامد درشت که از راههای مختلف می­توانند وارد شبکه جمع­آوری فاضلاب شود، در ابتدای سیستم یک واحد آشغالگیری پیش بینی شده است. این مواد جامد درشت مشکلات ی از قبیل گرفتگی و خوردگی پمپها اتصالات آنها، تجمع در حوض هوادهی وانسداد فیزیکی لوله­های ارتباطی را به دنبال دارند.

۲- مخزن معتدلانه ساز
دراکثرا موارد در میزان و کیفیت فاضلاب تولیدی نوساناتی وجود دارد. این درحالی است که با کیفیت ترین راندمان سیسـتم زمانی اتفاق می­افتد که اندازه بار وارده و کیفیت آن ثابت پایدار باشد. به منظور چنین شرایطی ضروری است که قبل از فرآیندهای اصلی تصفیه، با استفاده از یک مخزن معتدلانه ساز عملیات یکنواخت سازی کیفی و کمی فاضلاب را به انجام رساند.
همچنین با توجه به اینکه عموماً عمق لوله انتقال دهنده فاضلاب به سیستم بیش از ۲ متر است لذا ضروری است که جهت ایجاد شرایط هیدورلیکـی مناسب، عملیات پمپاژ صورت گیرد. که جهت كم شدن هزینه ­ها می­توان پمپ های مزبور را در مخزن متعادل ساز کارگذاری کرده و از این مخزن به عنوان ایستگاه پمپاژ اولیه نیز استفاده نمود.

این واحد حاوی تجهیزاتی مثل الکتروپمپ های مستغرق فاضلابی سطح سنج می­باشد.

۳- مخزن هوادهی
ماهیت هوازی فرآیند لجن فعال با هوادهی وسیع ایجاب می­نماید که جهت انجام صحیح واکنشها اکسی ژن مورد نیاز سیستم تأمین شود. این عمل در مخزن هوادهی به وقوع می­پیوندد. به جمله دیگر وظیفه مهم و مهم تأمین اکسی ژن مورد نیاز سیسـتم به عهده مخزن هوادهی و هواده­های مرتبط با آن است. دراین مخزن مهم ­ترین واکنشهای تصفیه اتفاق افتاده و مواد آلی بعد از تجزیه به توده­های سلولی انرژی تبدیل می­گردند.
مهمترین تجهیزات مربوط به این واحد هواده ­هایی می باشند که هوای مورد نیازسیسـتم رابه فاضلاب تزریق می­کنند.دیگرتجهیزات این واحد حاوی لوله کشیهای سیستم هوادهی افشانک­های پخش هوامی­باشند.

۴- مخزن ته نشینی
مجموعه فرآیندهای اتفاق افتاده در مخـزن هـوادهی منجر بـه تولید توده­های بیولوژیکی سنگینی می­شودکه قابلیت ته­نشینی دارند. به همین دلیل بعد از مخزن هوادهی یک مخزن ته­نشینی قرارداده می­شود تا بدین وسیله بتوان توده­های تشکیل شده را ازجریان فاضلاب حذف نمود.
در کف این مخزن تجهیزات مربوط به پمپاژ لجن ته­نشین شده که حاوی پمپ حبابی (Air Lift Pump) لوله ورودی هوای آن نیز لوله تخلیه لجن وجود دارد.

۵- مخزن هاضم لجن
لجن ته­نشین شده در مخزن ته­نشینی لازم است که ضمن خروج از مخزن ته­نشینی با نسبت مناسب به سمت مخزن هوادهی هاضم لجن فرستاده شود. به سبب آنکه لخته­های تشکیل شده لجن بصورتی ضعیف به یکدیگر پیوسته شده­اند استفاده از پمپ های سانتریفیوژ سبب شکسته شدن این لخته­ها خواهد شد. به همین علت جهت پمپاژ لجن فعال ً از پمپهای حبابی (Air Lift Pump) استفاده می­شود.

۶- مخزن گند زدایی
دراین مخزن عملیات گندزدایی (ضدعفو نی) به انجام می­رسد. در این واحد با انجام مجموعه­ای از واکنش­های اکسی داسیون میکروارگانیسم­های موجود از جریان فاضلاب حذف می­گردند.

۷- هاضم لجن
به منظور مراقبت لجن مازاد تا زمان دفع نهایی آن، یک مخزن جهت ذخیره لجن در نظرگرفته شده است

۸- تابلو برق

برای بهره­برداری مناسب از سیستم ­های تصفیه ضروری است که بهره­ بردار بتواند بوسیله تابلو فرمان کلیه تجهیزات الکترومکانیکی سیسـتم را کنترل و راهبری نماید. پس یکی از اجزای سیستم تصفیه تابلو کنترل توزیع قدرت است.
مصالح سازه ایی جهت تولید و ساخت این تصفیه­خانه از سه نوع مصالح می­توان استفاده کرد. مصالح بتنی مسلح، فولادی پلی­اتیلنی امروزه مهمترین مواد مورد مصرف در تولید و ساخت انواع تصفیه­خانه­ها هستند . برای انتخاب درست مصالح مورد مصرف در تولید و ساخت تصفیه­خانه­ها نکات زیر را بایستی همیشه مورد توجه قرار داد.

این نکات عبارتند از:

۱- نرخ ساخت

۲- سرعت ساخت و اجرا

۳- قابلیت ارتقاء و افزایش ظرفیت تصفیه­خانه

۴- پایداری در مساوی شرایط محیطی

۵- قابلیت جابجایی واحدها و سیسـتم تصفیه

۶- امکان انجام ویرایش ات مورد نیاز در طول بهره­برداری با حداقل نرخ

۷- عمر مفید سازه­ها تأسیسات

بتن مسلح :

بتن مسلح جزء قدیمی­ترین مصالح مورد استفاده در تهیه و تولید انواع تصفیه­ خانه­ ها است. از این مصالح به­ خصوص در تولید و ساخت تصفیه­ خانه­های بزرگ و در مقیاس تصفیه­ خانه­ های شهری یا شهرکهای صنعتی بزرگ استفاده می­شود­. به دلیل ماهیت قلیایی که بتن دارد همـواره مشکلات ی در خصوص ارتباط فاضلاب های اسیدی با آن ظهور می­نماید و از آنجا که مصرف از پوششهای حفاظتی بتن مقرون به صرفه نیست در بسياري از موارد از سازه­های بتنی بدون هیچ­گونه پوشش حفاظتی استفاده می­شود.

خصوصیات مصرف از بتن مسلح در تولید و ساخت سیسـتم ­ های تصفیه حاوی موارد زیر است:
۱- در مقیاس تصفیه­ خانه­ های بزرگ نرخ آن نسبت به دیگر مصالح کمتر است.
۲- سرعت تهیه و تولید این سیستم ­ ها خیلی پایین بوده و در صورت برخورد مراحل تولید و ساخت به فصول سرد سال موارد زیاد ی در تهیه و تولید تصفیه­خانه بوجود خواهد آمد.
۳- لازم است که این سیـستم ­ ها بصورت درجا تولید و ساخته شده امکان تهیه و تولید آنها در خارج از محل بهره­برداری وجود ندارد.
۴- به سبب ماهیت اسیدی بسياري از فاضلابها همـواره این سیسـتم ­ها با موارد خوردگی آرماتورها پوسته­ شدن جداره بتن روبرو هستند .
۵- امکان جابجایی هر چند کوچک این سیـستم ­هاحتی با صرف نرخ ­های بالا وجود ندارد.
۶- عملیات ساختمانی این سیسـتم ­ ها سنگین بوده در محلهایی که انجام کارهای ساختمانی عمرانی مشکلات ی را در محل احداث تصفیه­خانه ایجاد می­نمایند،‌تولید و ساخت آنها همـواره با مساله روبروست.
۷- این سیستم ­ها را می­توان بصورت نیمه مدفون هم مدفون اجرا کرد.

فولاد

یکی از پرکاربر دترین مصالح مورد استفاده در تولید و ساخت تصفیه­ خانه­ ها به خصوص تصفیه­ خانه­ های کوچک یا همان پکیج­های تصفیه، فولاد است. فولاد به سبب پایداری خیلی بالا انعطاف­پذیری در تهیه و تولید هر شکل سازه سرعت در تهیه و تولید مقبولیت زیاد ی به خصوص در تولید و ساخت تصفیه­ خانه­ های واحدهای صنعتی اجتماعات کوچک دارد.­ عمده استرس که در استفاده از این ماده وجود دارد بحث خوردگی است که این استرس با استفاده از پوششهای حفاظت ی استاندارد کاملاً رفع شده است.

خصوصیات استفاده از فولاد در تهیه و تولید سیستم ­ های تصفیه حاوی موارد زیر است:
۱- سرعت تهیه و تولید این تصفیه­خانه­ها بالاست.
۲- این سیستم ­ها به راحتی قابلیت جابجایی داشته و در صورت نیاز می­توان محل تصفیه­خانه را به محل مناسب تغییر داد.
۳- در ظرفیتهای پایین نرخ تولید و ساخت سیسـتم تصفیه با مصرف از فولاد کمتر از دیگر مواد است.
۴- این امکان وجود دارد این سیستم ­ها در محل خارج از پروژه و با امکانات بهتر کاملتر ساخـته شده و پس به محل پروژه انتقال یافته مورد بهره­برداری قرار گیرند.
۵- نما منظره این سیستم ­ها کاملا قابل کنترل بوده و قابلیت همموسیقی ی با هر محیطی را دارند.
۶- نیاز به گودبرداری عملیات ساختمانی زیاد ی نداشته و حداقل موارد ناشی از کارهای ساختمانی در محل هستند .
۷- بدلیل خاصیتهای شیمیایی فولاد، استفاده از پوششهای حفاظتی در سطوح ارتباط فاضلاب با فولاد ضروری است.
۸- در شرایط عادی بدون در نظرگرفتن تمهیدات ضروری امکان مدفون ساختن این سیستم ­ها وجود ندارد.

مهمترین ویژگی ها ی پکیج تصفیه فاضلاب جمله است از :

– بدون بو
– شکل ظاهری قشنگ مستحکم مصرف انرژی پایین
– قابلیت ارتقا در صورت تغییرات در ساختمان اولیه
– کارایی راندمان زیاد بالا در تصفیه فاضلاب
– قابلیت جابجایی پکیج حتی بعد از نصب و راه‌اندازی
– سرعت بالا در ساخت، نصب و راه‌اندازی
– برخورداری از کلیه واحدها و تجهیزات مورجهان ز جهت تصفیه
– گارانتی ساله ۱۰ سال خدمات بعد از فروش
– سهولت بهره‌برداری و مراقبت به سبب نوع طراحی و ساخت تجهیزات بکاررفته در پکیج

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

با جاذبه های گردشگری بلغارستان آشنا شوید

بلغارستان (به بلغاری: България) کشوری در جنوب شرقی اروپاست. پایتخت این کشور شهر صوفیه است. …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *